Nourom & Doenvang
Ridspögatan 15 (TAHARA)
21377 Malmö
Sweden
Mobil nr: +46761845783
hello@doenvang.com

VAT: SE900522922501

Alt materiale og billeder som findes på hjemmesiden tilhører Doenvang.com Det er ikke tilladt at kopiere eller distribuere uden klar tilladelse fra Doenvang.com

Kunden skal minimum være fyldt 18 år, for at placere en bestilling på hjemmesiden. Doenvang.com skal ikke, i overensstemmelse med Svensk lovgivning, tage imod betalinger fra en person under 18 år. Doenvang.com forbeholder sig retten til at afvise bestillinger og betalinger, hvis korrekt information ikke er angivet på kunden.

Doenvang.com skal ikke holdes til ansvar, hvis en varer bliver udsolgt, eller hvis der er angivet forkert information, billeder eller der er angivet en forkert pris. Hvis en teknisk fejl opstår, forbeholder Doenvang.com sig retten til at rette dette til den korrekte information. Hvis en kunde har betalt en fejlagtig pris af en vare, forholde Doenvang.com sig retten til at rette dette til den korrekte pris, og indkræve den manglende betaling. Det er Doenvang.com’s ansvar at informerer kunden om fejlen. Alle illustrationer på hjemmesiden skal opfattes som et eksempel. Illustrationer og billeder på hjemmesiden er ikke garanteret til at afspejle den fulde virkelighed, og skal ses som vejlende. Grundet forskellen mellem farve systemet mellem en skærm om en printer kan varen variere i farverne.

Doenvang.com har intet ansvar for information givet af en tredje part.

Forsendelse og leverance

Varer som findes på lager, bliver normalt levereret indenfor den tidsramme som er beskrevet på hjemmesiden. Ved mindre andet er aftalt (evt. I forbindelse med reserveringen af varer), skal leverancen ske senest 30 dage efter at kunden har modtaget sin forsendelses beskæftigelse.

Information om den forventede leverance, kan findes under ”Forsendelse og leverance”. Vedmindre anden aftale er indgået, kan kunden efter 30 hverdage forbeholde sig retten til at annullere sin bestilling.

Hvis bestillingen bliver leveret til et Service Point, er det kundens ansvar at hente pakken, indenfor den tidsramme, som kunden er blevet informeret om, enten via email eller besked. Bestillinger bliver normalt udleveret ved at fremvise et ID kort.

Hvis kunden IKKE henter deres bestillinger fra Det Service Point, som er angivet, forbeholder Doenvang.com sig retten til at opkræve en bøde på 150 kroner.

Fortrydelsesret

Når kunde gennemfører et køb på hjemmesiden, har kunden 14 dages fortrydelses ret, fra datoen kunden har hentet sin bestilling. Hvis kunden ønsker at annullere sin bestilling, skal dette ske, før bestillingen er under leverance. Er bestillingen under leverance, må kunden behandle dette som en returnering. Kunden skal informere Doenvang.com hvis kunden ønsker at anvende sin fortrydelsesret indenfor de 14 dage som er angivet.

Ved at godkende vores angivet handelsbetingelser, erkender kunden at der ikke findes nogen fortrydelsesret på digitale materialer eller lignende.

I forbindelse med varer, hvor kunden ikke kan anvende sin fortrydelsesret, skal dette være tydeligt informeret. Hvis en vare er forseglet, må kunden ikke bryde dette segl, hvis kunden ønsker at anvende sin fortrydelsesret. Hvis seglet er brudt, har kunden givet afkald på sin fortrydelsesret.

Hvis kunden ønsker at anvende sin fortrydelsesret på et køb, skal kunden indenfor den givet periode af 14 dage, sende en tydelig besked til Doenvang.com. Dette skal ske til kundeservice via email eller besked. Kunden skal angive dit fulde navn, adresse og bestillingsnummer. Kunden har ret til at henvise til de respektive handelsregler I sit hjemland.

Returneringer skal sendes retur med de ovennævnte omstændigheder

Hvis kunden ønsker at anvende sin fortrydelses ret, skal kunden selv betale for forsendelsesomkostningerne. Kunden har det fulde ansvar for varen, efter at have modtaget denne. Kunden har ansvaret for at varen bliver returneret I god tilstand til Doenvang.com. Kunden skal sende varen retur indenfor 14 dage efter at kunden har informeret Doenvang.com om returneringen. Varen skal være tilstrækkelig pakken, for at bibeholde varens værdi og beskytte varen under transport. Varen skal sendes retur I oprindelig forpakning. Alle returneringer skal sendes retur med de ovennævnte omstændigheder. Afhængigt af destinationen, kan der tilkomme yderligere omkostninger I form a MOMS, told og beskatninger osv. Det er kundens eget ansvar at dække yderligere omkostninger I forbindelse med forsendelse af kundens bestilling. Hvis du har brug for mere information, henvend dig venligst til vores kundeservice.

Når kunden anvender sin fortrydelsesret, refunderer Doenvang.com det beløb som kunden har betalt, eksklusiv fulde forsendelses omkostninger. Har kunden ikke betalt for forsendelse, vil disse blive trukket fra refunderingen.

Doenvang.com forbeholder sig retten til er reducere refunderingen, hvis varen ikke bliver returneret i original stand. Er varen total beskadiget og uden værdi, bliver disse ikke refunderet. Det er kundens ansvar at håndtere varen ordentligt, hvis kunden ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret.

Doenvang fremlægger fotomateriale, når varen er blevet returneret I disse tilfælde.

Doenvang.com vil udføre en tilbagebetaling indenfor 14 dage, efter at varen er returneret på returneringsadressen.

Afhængig af kundens bank, vil beløbet være tilbage betalt på kundens konto mellem 5-10 bankdage

Refunderinger kan blive forsinkede, hvis varen er forsinket I sin forsendelse.

Hvis kunden åbner en betalingssag og blokerer en betaling for varer som er under leverance, eller er blevet levereret til kunden, forbeholder Doenvang.com sig retten til at behandle sagen, som om kunden ikke har betalt for sine varer. Doenvang.com refunderer ikke blokeret beløb, ej erstatter varer som der ikke er blevet betalt for. Ønsker kunden yderligere hjælp og vejledning, bedes kunden henvende sig til kundeservice.

Doenvang.com forbeholder sig retten til er reducere refunderingen, hvis varen ikke bliver returneret i original stand. Er varen total beskadiget og uden værdi, bliver disse ikke refunderet. Det er kundens ansvar at håndtere varen ordentligt, hvis kunden ønsker at benytte sig af sin fortrydelsesret.

Doenvang fremlægger fotomateriale, når varen er blevet returneret I disse tilfælde.

Doenvang.com vil udføre en tilbagebetaling indenfor 14 dage, efter at varen er returneret på returneringsadressen.

Afhængig af kundens bank, vil beløbet være tilbage betalt på kundens konto mellem 5-10 bankdag.

Refunderinger kan blive forsinkede, hvis varen er forsinket I sin forsendelse.

Hvis en fuldkommen bestilling (eller delvis returneret bestillinger som går under 500KR i værdi) er returneret til Doenvang.com forbeholder Doenvang.com sig retten til at reducere tilbagebetalingen med 100 KR i serviceomkostninger og tabte omkostninger.

Garanti og klager

Nogle varerne fra Doenvang.com kan have en garanti. Information om produkt garanti vil være oplyst på det gældende produkts beskrivelse. Alle former for produkt garanti gør sig kun gældende, hvis varen bliver anvendt korrekt og gør sig kun gældende I varen originale form.

Kunden kan forbeholde sig rettigheden til at udfylde en klage om en vare til Doenvang.com, . Hvis en kunde ønsker at indberette en klage, bedes kunden kontakte Doenvang.com via email eller besked herom med specifikationer om klagen vedrørende på pågældende vare.

Når den pågældende vare, som kunden har indberettet en klage vedrørende. er returneret til Doenvang.com og klagen er godkendt, skal Doenvang.com indenfor 30 hverdage refundere det fulde beløb for varen. Doenvang.com forbeholder sig retten til at forlænge refunderingen, afhængigt at den pågældende vare. Hvis varen viser sig at være i god stand og klagen derfor ikke er korrekt angivet af kunden, forbeholder Doenvang.com sig retten til at nægte en tilbagebetaling. Doenvang.com arbejder under vejledning af de følgende lovgivninger i både Danmark og Sverige.

Force Majeure

I tilfælde af force majeure, har Doenvang.com ikke ansvaret for mulige forlængede leverance. Doenvang.com har ikke ansvaret for forhold, som Doenvang.com ikke kan styre. Force majeure kan være strejker organiseret af fagforening i vores forsyningskæde, krig, terrorangreb, ulykker, tekniske problemer med elektronik, grænse- og lande nedlukninger og lignende.

Skulle force majeure situationer opstå, er det Doenvang.com’s ansvar at informere kunden, både når situationen opstår, og undervejs. Hvis situationen foregår i mere end 2 måneder, forbeholder Doenvang.com og kunden sig retten til at annullere et køb.

Gældende lovgivning og uoverensstemmelser

Uoverensstemmelser skal primært løses mellem kunden og kundeservice hos Doenvang.com. I tilfælde af, at uoverensstemmelserne ikke kan løses mellem kunden og Doenvang.com følger Doenvang.com den lovgivning som er angivet I Sverige og i kundens pågældende land.